Καταστατικό

Το νέο Καταστατικό του ΠΕΝ Κύπρου όπως εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 23 Ιανουαρίου 2021, κατατέθηκε στον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων Επαρχίας Λευκωσίας και βρίσκεται σε αναμονή έγκρισης. Μόλις εγκριθεί θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΕΝ Κύπρου.