Το ΠΕΝ, αγγλικά PEN, ακρωνύμιο των λέξεων Poets, Essayists, Novelists, που έπειτα διευρύνθηκε ως Poets, Playwrights, Editors, Essayists, Novelists, είναι η μεγαλύτερη διεθνής οργάνωση συγγραφέων στον κόσμο.  Το συναποτελούν πάνω από 100 εθνικά κέντρα, που ενεργούν αυτόνομα σε θέματα εσωτερικής πολιτικής, διοίκησης, προτεραιοτήτων και στόχων, αλλά πάντοτε και απαρεγκλίτως μέσα στα πλαίσια των αρχών, που θέτει ο Καταστατικός Χάρτης της πνευματικής αυτής αμφικτυονίας.

Το ΠΕΝ Κύπρου λειτουργεί από το 1979 και τα μέλη του είναι Κύπριοι συγγραφείς. Προϋπόθεση για να γίνει ένας συγγραφέας μέλος του, εκτός από την προσυπογραφή και την ενεργό στήριξη και προώθηση των αρχών του Kαταστατικού Xάρτη του διεθνούς ΠΕΝ, είναι να έχει εκδώσει ένα τουλάχιστον βιβλίο.

Βιβλιοθήκη