Πλατωνισμός και Μυστική Θεολογία – Κλείτος Ιωαννίδης

Νίκος Καζαντζάκης – Henri-Bergson – Κλείτος Ιωαννίδης

Αντιγόνη ή περί θεόρασης και θεακοής – Κλείτος Ιωαννίδης