Το ΠΕΝ Κύπρου θα κυκλοφορήσει την περιοδική έκδοση  CYPRUS PEN REVIEW το 2022.