Το ΠΕΝ, αγγλικά PEN, ακρωνύμιο των λέξεων Poets, Essayists, Novelists, που έπειτα διευρύνθηκε ως Poets, Playwrights, Editors, Essayists, Novelists, είναι η μεγαλύτερη διεθνής οργάνωση συγγραφέων στον κόσμο.  Το συναποτελούν πάνω από 100 εθνικά κέντρα, που ενεργούν αυτόνομα σε θέματα εσωτερικής πολιτικής, διοίκησης, προτεραιοτήτων και στόχων, αλλά πάντοτε και απαρεγκλίτως μέσα στα πλαίσια των αρχών, που θέτει ο Καταστατικός Χάρτης της πνευματικής αυτής αμφικτυονίας.

Το ΠΕΝ Κύπρου λειτουργεί από το 1979 και τα μέλη του είναι Κύπριοι συγγραφείς. Προϋπόθεση για να γίνει ένας συγγραφέας μέλος του, εκτός από την προσυπογραφή και την ενεργό στήριξη και προώθηση των αρχών του Kαταστατικού Xάρτη του διεθνούς ΠΕΝ, είναι να έχει εκδώσει ένα τουλάχιστον βιβλίο.

Έκτακτη Γενική και Εκλογική Συνέλευση ΠΕΝ Κύπρου
Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Η Έκτακτη Γενική και Εκλογική Συνέλευση του ΠΕΝ Κύπρου πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου 2024, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, στη Λευκωσία. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη και σε κατοπινή συνεδρία καταρτίστηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Αγγέλα Χριστοφίδου
Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Χατζηθωμάς
Γενική Γραμματέας: Ευφροσύνη Μαντά – Λαζάρου
Ταμίας : Susan Papas
Λειτουργός Δημοσίων Σχέσεων: Νόρα Νατζαριάν

Στρατηγική τριετίας Διοικητικού Συμβουλίου (Ιούνιος 2024 – Ιούνιος 2027)

Κυπριακού Κέντρου Συγγραφέων ΠΕΝ 

Ο δωδεκάλογος γέφυρα προς το μέλλον

Κωστή Παλαμά, από τον Δωδεκάλογο του Γύφτου, Λόγος Β, Δουλευτής

“Χέρι μου, το σίδερο παράτα, πάψ’ εσύ, σφυρί, τον πόλεμο,που πολέμαες με τ’ αμόνι· είμαι ο δουλευτής χαλκιάς που άλλα θέλησε και που άλλα κατορθώνει. Είμαι ο πλάστης ο χαλκιάς που δεν πλάθει το σφυρί μου μήτ’ εσέ, καρφί, ούτ’ εσάς, άρματα, σπαθιά, κοντάρια, μήτε την καμπάνα σου, εκκλησιά, αλυσίδες ούτε, ούτε κλειδιά, μηδέ τα κουδούνια για τ’ αρνιά, και για τα οργώματα τ’ αλέτρια, μήτε για το σπίτι τα κλινάρια, ούτε δρέπανα, ούτε χαλινάρια. Είμαι ο πλάστης ο χαλκιάς που δεν πλάθει το σφυρί μου άλλο απ’ τα πανώρια τ’ ανωφέλευτα· και μια τέχνη πρωτοταίριαστη κι αταίριαστη η δική μου.”

 Λόγος Α

Τον Δεκέμβριο 2023 το Ευρωκοινοβούλιο δημοσιοποίησε μια έκθεση για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των μη κυβερνητικών οργανισμών που λαμβάνουν επιχορηγήσεις από την ΕΕ. Η έκθεση αυτή τονίζει πως η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι επίσης ζωτικής σημασίας για τις ΜΚΟ και άλλους κερδοσκοπικούς ή μη κερδοσκοπικούς φορείς για να επιδείξουν το πολύτιμο έργο τους, να αναγνωριστούν και να χτίσουν την αξιοπιστία τους·

Στο καταστατικό του Κυπριακού Κέντρου Συγγραφέων ΠΕΝ όπως αυτό εγκρίθηκε στις 23.1.21 από τη Γενική Συνέλευση, και όπως εγκρίθηκε από τον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων υπάρχει παράγραφος για τη Διαφάνεια:

  1. Διαφάνεια, Λογοδοσία, Αξιοπιστία

 

12.1.Η Διαφάνεια θα καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου: στην ανεύρεση και αξιοποίηση των οικονομικών πόρων, στις συνεργασίες με άτομα και φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, στη συνεργασία με τα ΜΜΕ, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στο μηχανισμό διακυβέρνησης του Κυπριακού Κέντρου Συγγραφέων ΠΕΝ.

12.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα δημοσιεύει τις οικονομικές εκθέσεις του Κυπριακού Κέντρου Συγγραφέων ΠΕΝ, τις εκθέσεις πεπραγμένων, τις χορηγίες που θα λαμβάνει, τους εθελοντές, τους συνεργάτες του, όλες τις οικονομικές πράξεις, τα έσοδα, τα έξοδα, την κατανομή των αμοιβών και κάθε είδους οικονομική δράση του Κυπριακού Κέντρου Συγγραφέων ΠΕΝ  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του.

12.3.Κάθε μέλος του Κυπριακού Κέντρου Συγγραφέων ΠΕΝ μπορεί να ελέγξει, εάν επιθυμεί τους λογαριασμούς του, αφού πρώτα αιτηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο  να γίνει αυτό.

12.4. Η καταχώρηση των συναλλαγών θα είναι ξεκάθαρη για την αρχειοθέτηση και διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εργαστεί σε συνθήκες απόλυτης διαφάνειας, με αναρτημένους τους οικονομικούς ισολογισμούς στο διαδίχτυο και προσβάσιμους σε όποιο μέλος επιθυμεί να παρακολουθεί τα οικονομικά του Σωματείου, σε αρμονία με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η διαφάνεια αποτελεί το θεμέλιο ενός υγιούς μη κυβερνητικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού.

Στόχος να αναπτυχθούν συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς διαφάνειας.

Σκοπός του Δ.Σ. είναι να καταστεί το Κυπριακό Κέντρο Συγγραφέων ΠΕΝ πρότυπο σωματείου.

Λόγος Β

Το Δ.Σ. θα εργαστεί για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας περιοδικής έκδοσης στα αγγλικά, που θα προωθεί τον λογοτεχνικό πλούτο της Κύπρου στο εξωτερικό.

Λόγος Γ

Ως συνέχεια της προσπάθειας σύσφιξης των σχέσεων των μελών του Κυπριακού Κέντρου Συγγραφέων ΠΕΝ που εκκίνησε με την εσωτερική επικοινωνία, μέσω των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που λαμβάνει το Δ.Σ. και προωθεί σε όλα τα μέλη του, ως τα λογοτεχνικά νέα τους, στο επόμενο στάδιο θα χαρτογραφηθούν οι δεξιότητες του κάθε μέλους, για όσα  μέλη το επιθυμούν. Όταν υπάρχει συγκεκριμένη εργασία ή εκδήλωση για την οποία το Δ.Σ. θα ορίσει συνεργάτες,  το Δ.Σ. θα απευθύνει ανοικτή πρόσκληση στα μέλη του. Εάν περισσότερα από όσα μέλη χρειάζονται ενδιαφερθούν, οι εργασίες/ευθύνες θα απονέμονται με κλήρωση. Με τη χαρτογράφηση των δεξιοτήτων των μελών του, το Δ.Σ. θα εξυπηρετήσει καλύτερα τους βασικούς στόχους του Κυπριακού Κέντρου Συγγραφέων ΠΕΝ, για την προώθηση του λογοτεχνικού πλούτου της Κύπρου τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Επίσης, ενώ σε πρώτο στάδιο τα μέλη εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του ΠΕΝ Κύπρου και σε δεύτερο στάδιο συνδέονται με τα ηλεκτρονικά μηνύματα, στο επόμενο και τρίτο στάδιο θα δημιουργηθεί μια ομάδα με όλα τα μέλη σε μια από τις ηλεκτρονικές διαδραστικές πλατφόρμες που προσφέρονται, ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορεί ένα μέλος να επικοινωνήσει με τα άλλα, για αναζήτηση πληροφοριών, αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης, ενδυναμώνοντας έτσι τη λογοτεχνική κοινότητα του Κυπριακού Κέντρου Συγγραφέων ΠΕΝ.

Λόγος Δ

Το Κυπριακό Κέντρο Συγγραφέων ΠΕΝ είναι ένα εθνικό κέντρο της Διεθνούς Ένωσης Συγγραφέων ΠΕΝ (PEN International) και το Δ.Σ. θα εξελίξει τη διεθνή του παρουσία και δράση. Παράλληλα, θα δοθεί έμφαση στους στόχους και στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Το Δ.Σ. θα εργαστεί ώστε το Κυπριακό Κέντρο Συγγραφέων ΠΕΝ να λειτουργήσει ως γέφυρα συγεργασίας μεταξύ Κέντρων του διεθνους ΠΕΝ που δεν είναι μέλη της ΕΕ και της ΕΕ και των μελών της. Στόχος του Δ.Σ. είναι να εφαρμόσει Ευρωπαϊκά προγράμματα σε συνεργασία με άλλους φορείς σε διάφορες χώρες της ΕΕ αλλά και εκτός. Το Κυπριακό Κέντρο Συγγραφέων ΠΕΝ θα προχωρήσει και σε σύσφιξη σχέσεων και με αρκετά κέντρα ΠΕΝ.  Όταν υπάρχουν εργασίες για την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων, μέσα από τη σχετική χρηματοδότηση, τα μέλη του Κυπριακού Κέντρου Συγγραφέων ΠΕΝ θα αποτελούν το ανθρώπινο δυναμικό μιας τέτοιας προσπάθειας.

 Λόγος Ε

Όπως το καταστατικό του  Κυπριακού Κέντρου Συγγραφέων ΠΕΝ ορίζει και σε πλήρη αρμονία με τις παρακαταθήκες και τις κατευθυντήριες γραμμές του διεθνούς ΠΕΝ,  το Δ.Σ. είναι έτοιμο να δεχθεί και να βοηθήσει συγγραφείς που βρίσκονται σε εξορία, προσφυγιά, κατατρεγμό, χωρίς διακρίσεις και μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες.

Λόγος Στ

Το Δ.Σ. του Κυπριακού Κέντρου Συγγραφέων ΠΕΝ θα χαρτογραφήσει όλες τις επιτροπές του διεθνούς ΠΕΝ και θα εναρμονίσει τις δράσεις του, ώστε να καλύπτει όλο το φάσμα των επιτροπών αυτών. Η χαρτογράφηση των επιτροπών και η χαρτογράφηση των μελών του θα έχει ως αποτέλεσμα τη σύνδεσή τους, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν. Το διεθνές ΠΕΝ ασφαλώς ενδιαφέρεται για γλώσσες που απειλούνται με εξαφάνιση. Μία από τις επιτροπές, η επιτροπή μεταφράσεων και γλωσσικών δικαιωμάτων ασχολείται και με γλώσσες που κινδυνεύουν να εκλείψουν.

Στην Κύπρο μια αρχαία γλώσσα, τα αραμαϊκά, ακόμη επιβιώνει στον κατεχόμενο Κορμακίτη. Το Δ.Σ. θα έρθει σε επαφή με συγγραφείς που γράφουν στα αραμαϊκά στην Κύπρο, αλλά και δασκάλους και ερευνητές, και μέσω του διεθνούς ΠΕΝ θα στηρίξει τους συμπολίτες μας στην προσπάθειά τους να διασώσουν την αρχαία αυτή γλώσσα.

Λόγος Ζ

Η κοινωνική προσφορά και εμπλοκή αντικατοπτρίζουν στόχους που τιμούν έναν πολιτιστικό οργανισμό. Ιδιαίτερα θέματα που σχετίζονται με το μέγιστο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, την κλιματική αλλαγή, θα βρίσκονται στην καρδιά των δράσεων του Κυπριακού Κέντρου Συγγραφέων ΠΕΝ, δημιουργώντας συνέργειες με τα θέματα λογοτεχνίας και πολιτισμού. Το Δ.Σ. θα βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση και θα σχεδιάζει φιλικές προς το περιβάλλον δράσεις αντιμετώπισης και ενημέρωσης για σημαντικά κοινωνικά θέματα, σε αρμονία με τους στόχους και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του Διεθνούς ΠΕΝ, λαμβάνοντας υπόψιν και τα πάθη της ημικατεχόμενης Κύπρου.

Σε κάθε δράση θα λαμβάνονται υπόψιν και θα ακολουθούνται οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στη Στρατηγική 2020-25 για την ισότητα των φύλων.

Λόγος Η

Το Κυπριακό Κέντρο συγγραφέων ΠΕΝ δεν έχει λάβει χορηγία από την Πολιτεία για τις δράσεις του το 2022 και το 2023. Το Δ.Σ θα εργαστεί για την εξεύρεση πόρων, ώστε να προχωρήσει στην υλοποίηση των στόχων του.

Λόγος Θ

Κάθε μέλος του Κυπριακού Κέντρου Συγγραφέων ΠΕΝ που έχει ιδέες και προτάσεις θα μπορεί να τις αναπτύσσει σε συνεδρία του Δ.Σ., αφού πρώτα γράψει στο Δ.Σ. Λόγω οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το ΠΕΝ Κύπρου θα είναι ωφέλιμο κάθε πρόταση να έχει και λύσεις για την οικονομική υλοποίησή της.

 

 

Λόγος Ι

Το Κυπριακό Κέντρο Συγγραφέων ΠΕΝ θα αναλάβει πρωτοβουλία συνάντησης με τους υπόλοιπους πολιτιστικούς οργανισμούς, ώστε να ενωθούν οι δυνάμεις και η φωνή όσων εργάζονται για τον πολιτισμό και να προωθηθούν καίρια ζητήματα που μας αφορούν στην Πολιτεία, κάποια από τα οποία είναι, δυστυχώς, ζητήματα επιβίωσης. Σημαντικότατο αίτημα η συμπερίληψη του πολιτισμού στα επόμενα ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτικά σχέδια δράσης με ποσοστό 2%. Τρεις μεγάλοι ευρωπαϊκοί οργανισμοί το Culture Action Europe, η Europa Nostra, και το European Cultural Foundation υποστηρίζουν με την εκστρατεία A Cultural Deal for Europe τη διάθεση του 2% του προϋπολογισμού της ΕΕ σε πολιτιστικές πρωτοβουλίες. Το Κυπριακό Κέντρο Συγγραφέων ΠΕΝ ενώνει τη φωνή του μαζί τους.

Λόγος Κ

Με στόχο την ενσωμάτωση και την επίτευξη των στόχων του Κυπριακού Κέντρου Συγγραφέων το Δ.Σ. θα εξελίξει διατομεακές προσεγγίσεις και συνεργασίες με κυβερνητικούς, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, με τις τοπικές αρχές, με άλλες τέχνες και επιστήμες. Θα σχεδιαστεί στρατηγική για συνεργασίες με χωριά της Κύπρου, με στόχο την αποκέντρωση και τη διάδοση του λογοτεχνικού πλούτου σε απομακρυσμένες κοινότητες.

Λόγος Λ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Κέντρου Συγγραφέων ΠΕΝ θα έργαστεί άοκνα για την πολιτιστική διπλωματία και την ενημέρωση για την τραγωδία της ημικατεχόμενης Κύπρου σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,  πάντοτε με αγάπη για τον άνθρωπο κάθε εθνικότητας και με σεβασμό για κάθε συγγραφέα, κτίζοντας παράλληλα γέφυρες συνεννόησης και δημιουργίας.

Βιβλιοθήκη