Το ΠΕΝ Κύπρου ευχαριστεί τα μέλη του που προσφέρουν δείγματα της αξιόλογης γραφής τους στην ανοιχτή, ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του. Ο λογοτεχνικός αυτός πλούτος θα προσφέρει  στον αναγνώστη στιγμές αισθητικής απόλαυσης και γνώσης.

Καλή ανάγνωση.