Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΕΝ Κύπρου εξελέγη στην Ετήσια Γενική Καταστατική Συνέλευση στις 23 Ιανουαρίου 2021. Η θητεία του είναι τριετής και καταρτίστηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος
Κλείτος Ιωαννίδης
Αντιπρόεδρος
Ευρυδίκη Περικλέους Παπαδοπούλου
Γενική Γραμματέας
Αγγέλα Χριστοφίδου
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων
Μαρία Μιχαηλίδου
Ταμίας
Σούζαν Παπά

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΕΝ Κύπρου έχει θέσει σαφείς  στόχους με την υλοποίηση των οποίων θα οδηγήσει το ΠΕΝ Κύπρου στη σύγχρονη, ψηφιακή εποχή, διατηρώντας παράλληλα τη μνήμη ζωντανή μέσα από τις εκδόσεις και το αρχείο του.

Οι στόχοι της τριετίας αυτής είναι οι εξής:

  • Η πιστή τήρηση των στόχων και των κανονισμών όπως αυτοί καταγράφονται στο νέο Καταστατικό του ΠΕΝ Κύπρου.
  • Η δημιουργία μιας σύγχρονης, εύχρηστης, δίγλωσσης ιστοσελίδας η οποία θα αντικατοπτρίζει όλα όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα, όσα βρίσκονται σε εξέλιξη και τα οράματα και τους σχεδιασμούς για το μέλλον.
  • Η συνεχής και ενεργός συμμετοχή στις δράσεις του Διεθνούς ΠΕΝ, μέσα από τις δράσεις, τις επιτροπές, τα ψηφίσματα και τις συνελεύσεις του. Η πραγματοποίηση διεθνών συνεδρίων. Η αδελφοποίηση με εθνικά κέντρα άλλων χωρών.
  • Η συνέχιση της παραγωγής ποιοτικών εκδόσεων και των παρουσιάσεών τους με στόχο την προώθηση των Κυπρίων λογοτεχνών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
  • Η κοινωνική προσφορά μέσα από τις εκδόσεις και τις δράσεις του ΠΕΝ Κύπρου. Η δημιουργία συνεργειών και διατομεακών δράσεων με στόχο την επίδραση του λόγου και των τεχνών στα σύγχρονα κοινωνικά θέματα.
  • Η δημιουργία ψηφιακού αρχείου.
  • Η επαυξημένη δραστηριοποίηση του ΠΕΝ Κύπρου σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
  • Η προώθηση του έργου των μελών του ΠΕΝ Κύπρου και των Κυπρίων λογοτεχνών σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.