Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΕΝ Κύπρου

24 Ιουνίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΕΝ Κύπρου καλεί τα μέλη του να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευσή του που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουνίου 2023, στις 11:00 π.μ. στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θέατρο Χώρα, Κοραή 1, έναντι Αρχιεπισκοπής.