Το ΠΕΝ Κύπρου συμμετείχε στον Δομημένο Διάλογο Voices of Culture (Φωνές Πολιτισμού) με θέμα τον ρόλο του πολιτισμού στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής

Στη νέα συνάντηση επιλεγμένων πολιτιστικών φορέων και εμπειρογνωμόνων, στο πλαίσιο του Δομημένου Διαλόγου Voices of Culture (Φωνές Πολιτισμού) που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με  την κοινωνία των πολιτών που πραγματοποιήθηκε στο Ταρτού της Εστονίας στις 15 και 16 Ιουνίου 2023 συμμετείχε η Γενική Γραμματέας του ΠΕΝ Κύπρου, Αγγέλα Χριστοφίδου. Το θέμα των εργασιών αποτελεί και ένα από τα κύρια τρία θέματα που απασχολούν την ΕΕ αυτή τη στιγμή και είναι το τέταρτο θέμα της μεθόδου αυτής για τον κύκλο 2021 – 2023: Πολιτιστικοί και Δημιουργικοί Τομείς και Βιομηχανίες που οδηγούν στην Πράσινη Μετάβαση και αντιμετωπίζουν την Ενεργειακή Κρίση.

Η εκπροσώπηση της Κύπρου επιλέγηκε για δύο λόγους: η Γενική Γραμματέας του ΠΕΝ ακολουθεί τη διαδικασία αυτή από τη δημιουργία της, και έχει εμπειρία στις διοργανώσεις αυτές και στη συγγραφή των αποτελεσμάτων τους, ενώ ήδη έχει εργαστεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πλατφόρμας για μια Διαπολιτιστική Ευρώπη με έδρα τις Βρυξέλλες,  και το ΠΕΝ Κύπρου από το 2022 εργάζεται θέτοντας την κλιματική αλλαγή στο επίκεντρο των δράσεών του με την έκδοση της Ανθολογίας Ποίησης και Πεζογραφίας «Κλιματική Αλλαγή και Οικοκτονία», 2022, και τον σχεδιασμό μιας παρουσίασης της Ανθολογίας στο πλαίσιο μιας φιλικής προς το περιβάλλον εκδήλωσης.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκε και η Ανθολογία του ΠΕΝ Κύπρου και ο σχεδιασμός για την εκδήλωση παρουσίασής της και θεωρήθηκε αυτή η δράση από τους παρευρισκομένους βέλτιστη πρακτική.

Η  εμπνευσμένη  εμπειρογνώμονας Δρ Kirsten Dunlop κλήθηκε να συντονίσει τις εργασίες. Η σταδιοδρομία της καλύπτει τον ακαδημαϊκό χώρο, τη συμβουλευτική, τον τραπεζικό τομέα, τις ασφάλειες, τη στρατηγική, το σχεδιασμό, την καινοτομία και την ηγεσία στην Αυστραλία, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Είναι η Διευθύνουσα Σύμβουλος του EIT Climate-KIC, της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την κλιματική καινοτομία.

Η πόλη Ταρτού έχει επιλεγεί για την αποστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις μέχρι το 2023 και κινείται προς την κλιματική ουδετερότητα. Με το καλλιτεχνικό σκεπτικό «Οι τέχνες για επιβίωση» αυτές οι πρωτοβουλίες καθιστούν το Ταρτού έναν εμπνευσμένο προορισμό, σχετικό με το θέμα των εργασιών του Voices of Culture.

Ένα επίσημο έγγραφο θα είναι το αποτέλεσμα των εργασιών τριών ομάδων που δημιουργήθηκαν στο Ταρτού, μέσα από τις συζητήσεις και τις διεργασίες μιας ιδιαίτερα εντατικής διαδικασίας. Το έγγραφο θα χωρίζεται σε τρία μέρη που θα αντικατοπτρίζουν τρία καίρια ερωτήματα και  θα αποτελεί απόσταγμα ομαδικών συζητήσεων. Κάθε ένα από τα τρία θέματα θα έχει ένα συγγραφέα. Η Αγγέλα Χριστοφίδου ανέλαβε τη συγγραφή του πρώτου μέρους του εγγράφου με θέμα: «Πώς να ενισχύσετε τον ρόλο του πολιτισμού και των πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων και βιομηχανιών (CCSI) ώστε να διέπουν τις Ευρωπαϊκές δράσεις (όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία) για την αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών και αναγκών που αντιμετωπίζουμε λόγω της κλιματικής αλλαγής, βρίσκοντας τρόπους που θα ξεκλειδώσουν τη θεμελιώδη δυναμική του πολιτισμού, για να δημιουργηθούν συνθήκες που θα επιτρέψουν την ανάδειξη της καινοτομίας για ένα ακμάζον, χωρίς αποκλεισμούς, ανθεκτικό, βιώσιμο και περιβαλλοντικά υπεύθυνο μέλλλον».

Ο Δομημένος Διάλογος δημιουργήθηκε μετά τη θεσμοθέτηση της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού. Η Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού, ως μια μορφή μη δεσμευτικού δικαίου και διαμόρφωσης διακυβερνητικής πολιτικής παρέχει ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, για θέματα για τα οποία δεν υπάρχει εναρμονιστική νομοθεσία. Αποτελεί εργαλείο το οποίο θεσπίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας (2000), ένας «μαλακός» μηχανισμός «διευκόλυνσης της συνεργασίας μεταξύ κρατών με την ανάπτυξη ανταλλαγής πληροφοριών και δοκιμασμένων πρακτικών, στην παροχή συγκριτικής ανάλυσης και συμβουλευτικού υλικού, καθώς και στην προαγωγή καινοτόμων προσεγγίσεων και στην αξιολόγηση εμπειριών, ιδίως με τη μορφή πιλοτικών σχεδίων.»

Η Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον πολιτισμό σε έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης (2007) αποτέλεσε  αντίδραση της ΕΕ στους αποτυχημένους στόχους που έθεσε στη Λισσαβόνα το 2000. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε προς έγκριση στο Συμβούλιο τους τρεις στρατηγικούς στόχους της Πολιτιστικής Ατζέντας και την εφαρμογή της ΑΜΣ στον τομέα του πολιτισμού. Το Συμβούλιο υιοθέτησε το ψήφισμα, επισημαίνοντας τη μη δεσμευτική φύση της μεθόδου.

Στην Πολιτιστική Ατζέντα αυτή θεσπίστηκε και ο Δομημένος Διάλογος με την κοινωνία των πολιτών στον τομέα του πολιτισμού, που αποτελεί τον αντικατοπτρισμό της ενδοκυβερνητικής ΑΜΣ στον ιδιωτικό τομέα. Ο δομημένος διάλογος λειτούργησε από το 2008 έως το 2013 μέσα από δύο δομές: τις θεματικές πλατφόρμες (Πρόσβαση στον Πολιτισμό, Πλατφόρμα για τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες και Πλατφόρμα για μια Διαπολιτισμική Ευρώπη/ Access to Culture, Platform on Cultural and Creative Industries, Platform for Intercultural Europe) και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ. Το 2013 μετά από αξιολόγηση της περιόδου αυτής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντικατέστησε τις πλατφόρμες οι οποίες ήσαν μόνιμοι οργανισμοί με διοίκηση, διεύθυνση και μέλη, με μια πιο ευέλικτη προσέγγιση, το Voices of Culture που λειτουργεί από το 2015 έως σήμερα. Τα θέματα που ερευνά το Voices of Culture αντικατοπτρίζουν τις προτεραιότητες του Σχεδίου Δράσεως για τον Πολιτισμό του Συμβουλίου της ΕΕ και τις συζητήσεις στο πλαίσιο των ενδοκυβερνητικών συναντήσεων ΑΜΣ των κρατών μελών. Έτσι, ενώ οι πλατφόρμες λειτουργούσαν μέσα από τη δράση των μελών τους και της διοίκησής τους, από διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ, το Voices of Culture απευθύνει ανοικτή πρόσκληση αιτήσεως συμμετοχής.

Η διοργάνωση στο Ταρτού αποτελεί και την τελευταία του Δομημένου Διαλόγου Voices of Culture με αυτή τη μορφή. Θα ακολουθήσει αξιολόγηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μελετήσει το ενδεχόμενο αλλαγής της υφιστάμενης  μορφής της.

https://www.pencyprus.com.cy
https://www.facebook.com/cypruspen