Voices of Culture PEN Cyprus

https://voicesofculture.eu/2023/09/28/brainstorming-report-culture-and-creative-sectors-and-industries-driving-green-transition-and-facing-the-energy-crisis-now-available/

Πολιτιστικοί και Δημιουργικοί Τομείς και Βιομηχανίες που οδηγούν στην Πράσινη Μετάβαση και αντιμετωπίζουν την Ενεργειακή Κρίση. Η συμμετοχή του ΠΕΝ Κύπρου.

Η επίσημη έκθεση της πλατφόρμας Φωνές Πολιτισμού/ Voices of Culture δημοσιοποιείται.

Η επίσημη έκθεση  Πολιτιστικοί και Δημιουργικοί Τομείς και Βιομηχανίες που οδηγούν στην Πράσινη Μετάβαση και αντιμετωπίζουν την Ενεργειακή Κρίση (Brainstorming Report “Culture and Creative Sectors and Industries driving Green Transition and facing the Energy Crisis”), που αποτελεί απόσταγμα των εντατικών συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Ταρτού της Εστονίας στις 15 και 16 Ιουνίου 2023, στο πλαίσιο του Δομημένου Διαλόγου Voices of Culture (Φωνές Πολιτισμού) που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με  την κοινωνία των πολιτών, μόλις έχει δημοσιοποιηθεί. Πέραν των 1000 αιτήσεων συμμετοχής έλαβαν οι διοργανωτές και επιλέγησαν τριάντα πέντε οργανισμοί και συμμετέχοντες από είκοσι κράτη μέλη, για να εργαστούν σε ένα περιβάλλον συμμετοχικής δημοκρατίας και να εκπονήσουν μια έκθεση ιδεών και συστάσεων για το σοβαρότερο θέμα που απασχολεί την ανθρωπότητα: την κλιματική αλλαγή και τις καταστροφικές της συνέπειες και πώς οι Πολιτιστικοί και Δημιουργικοί Τομείς και Βιομηχανίες μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της Ενεργειακής Κρίσης.

Η Γενική Γραμματέας του ΠΕΝ Κύπρου, Αγγέλα Χριστοφίδου,  επιλέγηκε και εργάστηκε στο Ταρτού μαζί με επαγγελματίες στον χώρο του πολιτισμού από διάφορα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ανέλαβε και συνέγραψε το πρώτο από τα τρία κεφάλαια της εκθέσεως, τα εισαγωγικά κείμενα, καθώς και τα συμπεράσματά της, τα οποία παρουσίασε στις Βρυξέλλες, στις 6 Σεπτεμβρίου 2023, σε νέα συνάντηση των τριάντα πέντε συμμετεχόντων, παρουσία Γενικών Διευθυντών και αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Goethe Institute και των συντελεστών της διοργάνωσης. Η Αγγέλα Χριστοφίδου εργάστηκε επίσης και για την επιμέλεια της έκθεσης, σε συνεργασία με την υπεύθυνη συντονισμού και επιμέλειάς της, Δρ Kirsten Dunlop, Διευθύνουσα Σύμβουλο του EIT Climate-KIC, της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την κλιματική καινοτομία.

Στο εισαγωγικό κείμενο που οδηγεί στον σύνδεσμο της έκθεσης https://voicesofculture.eu/2023/09/28/brainstorming-report-culture-and-creative-sectors-and-industries-driving-green-transition-and-facing-the-energy-crisis-now-available/ αναφέρεται: «Έχουμε φθάσει σε μια ιστορική στιγμή. Οι αλληλένδετες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε όλες τις πτυχές της ζωής στον πλανήτη προκαλούν ζημιογόνες επιπτώσεις που εξελίσσονται σε μη αναστρέψιμες. Ο πολιτισμός και η δημιουργικότητα προσφέρουν μια πηγή καινοτομίας για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής, κατέχουν το κλειδί για την αναμόρφωση των συμπεριφορών και των πρακτικών διαβίωσης σε ουσιαστικό επίπεδο μεγάλης εμβέλειας και αποτελούν πηγή αρχών και συμπεριφορών για τη δημιουργία κοινωνικής ανθεκτικότητας απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal) επισημαίνει την καίρια σημασία της συμβολής του πολιτιστικού τομέα στην εφαρμογή συγκεκριμένων  και συστηματικών προσπαθειών που έχουν ως στόχο την ουδετερότητα των εκπομπών άνθρακα, καθώς και τη δημιουργία συνθηκών ανθεκτικότητας στις κλιματικές αλλαγές σε ολόκληρη την Ευρώπη έως το 2050. Δύο διαστάσεις της συμμετοχής του πολιτισμού και των δημιουργικών τομέων και βιομηχανιών (CCSI) στην πράσινη μετάβαση είναι προφανείς: ο ίδιος ο πολιτιστικός τομέας θα πρέπει να τροποποιήσει τους τρόπους παραγωγής του πολιτισμού, καθώς οι πολιτιστικές δραστηριότητες και οι δημιουργικές βιομηχανίες συγκαταλέγονται στις πιο ενεργοβόρες βιομηχανίες· παράλληλα, ο πολιτιστικός τομέας, εάν λάβει επαρκή και συνεπή στήριξη, μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον και να εμπνεύσει τους ανθρώπους να φανταστούν και να δημιουργήσουν σε ένα κοινό περιβάλλον και όραμα ένα βιώσιμο, με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, δίκαιο και αειφόρο μέλλον.

Ο πολιτισμός είναι καταλύτης, μια κινητήριος δύναμη προς την πρόοδο. Ένας οικονομικά υγιής πολιτιστικός τομέας θα μπορούσε να καταστεί φορέας για τη δημιουργία ενός πράσινου οράματος στην Ευρώπη, που θα έθετε τα θεμέλια για τη θεραπεία του πλανήτη. Η Ευρώπη έχει αυτή τη στιγμή την ευκαιρία να θέσει τον πολιτισμό και τις δημιουργικές βιομηχανίες στον πυρήνα της ανταγωνιστικότητάς της, καθώς και της ηγετικής της πρωτοβουλίας για τη δίκαιη μετάβαση και μετατροπή προς τη βιωσιμότητα.

Αυτή η έκθεση συστήνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εισαγάγει νέες θεσμικές μορφές δομών υποστήριξης και χρηματοδότησης για την ενδυνάμωση του πολιτισμού και των δημιουργικών τομέων και βιομηχανιών (CCSI), ώστε να είναι σε θέση να πράξουν αυτό που γνωρίζουν να κάνουν καλύτερα: να δημιουργήσουν ρήξη με την παράδοση και τις προσδοκίες, να καταργήσουν κανόνες, συνήθειες και συμπεριφορές, αντικαθιστώντας τες με νέες προοπτικές και δομές. Οι Πολιτιστικοί και Δημιουργικοί Τομείς και Βιομηχανίες χρειάζονται γενναία, επαρκή χρηματοδότηση και την παροχή της δυνατότητας στο πλαίσιο στρατηγικών σχεδιασμών, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν τις γενναίες πολιτιστικές παρεμβάσεις που είναι αναγκαίες για μια σύνθετη, πολυδιάστατη στρατηγική όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal).

Η πλατφόρμα Δομημένου Διαλόγου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φωνές Πολιτισμού/ Voices of Culture κάλεσε συμμετέχοντες από τριάντα πέντε οργανισμούς, που επιλέχθηκαν μέσω Ανοιχτής Πρόσκλησης από τους σχετικούς τομείς σε όλη την Ευρώπη, για να συζητήσουν κατά τη διάρκεια δύο ημερών – 15 και 16 Ιουνίου 2023 – στο Tαρτού της Εσθονίας, προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες, εμπειρίες και συστάσεις σχετικά με αυτό το θέμα από την κοινωνία των πολιτών. Τα ευρήματα που παρουσιάζονται στην Έκθεση  αποκαλύπτουν πληθώρα ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για την υποστήριξη του οικολογικού χαρακτήρα του πολιτισμού και των δημιουργικών τομέων και βιομηχανιών (CCSI) και παρουσιάζουν μια σειρά από συστάσεις για την αξιοποίηση και επέκταση της αποτελεσματικότητας αυτών των πρωτοβουλιών. Η έκθεση απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες του πολιτισμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, όσο και σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και παρέχει χρήσιμα εργαλεία και συστάσεις για το έργο τους. Η έκθεση περιλαμβάνει μια περιεκτική εισαγωγική ενότητα, που παρέχει μια επισκόπηση των κύριων σημείων κάθε κεφαλαίου.

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν σε συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 6 Σεπτεμβρίου 2023. Τώρα δημοσιεύεται και κοινοποιείται σε επαγγελματίες και ενδιαφερόμενους φορείς σε τοπικό, εθνικό επίπεδο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πλατφόρμα Φωνές Πολιτισμού/Voices of Culture χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιείται από το Goethe-Institut. Ο κύριος στόχος της είναι να παράσχει ένα δίαυλο επικοινωνίας, που θα προσφέρει χώρο για να ακουστούν οι φωνές από τον πολιτιστικό τομέα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και κρατών μελών, να ενισχύσει την ικανότητα του πολιτιστικού τομέα να ασκεί επίδραση στις συζητήσεις σχεδιασμού πολιτικής, ενώ παράλληλα να ενθαρρύνει τη στενότερη συνεργασία μεταξύ του τομέα και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Voices of Culture PEN Cyprus